+372 5565 3655

merle.sellend@mail.ee

Ilukirurgia müüdid

Tänapäeval, mil ilukirurgia on muutunud inimestele kättesaadavamaks, kiputakse esteetilistesse operatsioonidesse suhtuma mõnevõrra kergekäeliselt. Patsientidel on mõnikord ka ebarealistlikud ootused. Üle 30aastase tööstaažiga plastikakirurg dr Merle

Millega arvestada iluoperatsioonile tulles?

Kort­su­de si­lu­mi­ne või sün­ni­mär­gi ki­rur­gi­li­ne eemal­da­mi­ne po­le nii­sa­ma nal­ja­asi, et hom­mi­kul ope­rat­sioo­ni­laua­le ja õh­tul peo­le. Dr Merle Sellend selgitab, mil­le­ga tu­leb ar­ves­ta­da iluoperatsioonile tulles.  

Dr Sellend on Rahvusvahelise Esteetilise Plastilise Kirurgia Seltsi (ISAPS) liige.

Dr Sellendile on Eesti Terviseameti poolt väljastatud tegevusluba nr L02035 tegelemiseks plastikakirurgiaga.